BPM Round Table

DELEN VAN PROCESSEN, configureren met componenten

Organisaties die het procesgericht-werken omarmen, constateren vroeg of laat dat bedrijfsprocessen niet op zichzelf staan. Zo zijn er vaak overeenkomsten tussen processen binnen dezelfde organisatie en is het zaak om hier verstandig mee om te gaan. Ook buiten de eigen organisatiegrenzen zijn er bedrijfsprocessen te vinden die in hoge mate vergelijkbaar zijn met de eigen activiteiten.

Tijdens deze sessie van de BPM Round Table gaan we in op dit fenomeen. Hoe kun je rekening houden met de eigenheid van bedrijfsprocessen zonder daarbij de overlap met andere processen uit het oog te verliezen? Zijn er manieren waarop overeenkomsten en verschillen in kaart kunnen worden gebracht? En hoe kan technologie effectief ingezet worden om ondersteuning te bieden aan processen die vergelijkbaar zijn maar toch anders?

Tijdens deze middag wordt dit thema vanuit drie invalshoeken benaderd:

– prof.dr.ir. Hajo Reijers van de TU Eindhoven en werkzaam bij Perceptive Software (leverancier van een complete reeks van producten voor proces- en content management) laat zien wat configureerbare procesmodellen zijn en hoe die ingezet worden bij de gemeentelijke overheid in de context van het CoseLog-project

– Erik Moti van Pegasystems (toonaangevende leverancier van BPM suites) beschrijft hoe de BPM-technologie van Pega is toegerust om procesfamilies te ondersteunen

– ir. Robert-Jan Snijders van YNNO (Hét adviesbureau voor nieuwe manieren van werken) laat de methodische aanpak zien die bij een grote Nederlandse verzekeraar is gevolgd om te komen tot een volledig in het bestaande landschap geïntegreerde workflow-ondersteuning voor een samenhangende groep van bedrijfsprocessen.

De BPM Round Table vindt plaats op 24 juni 2013 bij Youmeet. De ontvangst is om 15:30 uur. Na deze sessies (circa 18 uur) is er gelegenheid om na te borrelen met sprekers en deelnemers. Deelname is gratis maar er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Inschrijven kan door een mail te sturen naar Aart van den Berg via aart.vandenberg@ynno.com.