52 miljoen euro extra voor sociale innovatie en Het Nieuwe Werken

Staatssecretaris De Krom heeft 7 december 2011 bekend gemaakt het subsidiebudget voor ESF fors op te hogen. Ruim € 77 miljoen is beschikbaar gesteld.
Het Agentschap SZW zal nu in plaats van 1400 aanvragen 4288 aanvragen voor deze subsidie in behandeling nemen. Veel aanvragen hebben betrekking op het invoeren van Het Nieuwe Werken. Dit heeft tot gevolg dat de termijn waarbinnen werkgevers horen of hun aanvraag wordt gehonoreerd, is verlengd met tien weken. Het Agentschap SZW streeft er naar om uiterlijk 24 februari 2012 alle beschikkingen voor alle subsidieaanvragen te hebben verstuurd.
Bedrijven die zich hebben ingeschreven voor de subsidie kunnen een adviseur inhuren om hen te ondersteunen bij (onderzoek naar) de invoering van sociale innovatie. Sociale innovatie gaat over slimmer werken en het op een andere manier organiseren van werk. In de volksmond wordt dit meestal als ‘het Nieuwe Werken’ aangeduid.
Heeft u subsidie aangevraagd, maar weet u nog niet hoe u uw sociale innovatie gaat vormgeven, neem dan contact op met YNNO. Zij adviseren u graag vrijblijvend over uw mogelijkheden.
Heeft u geen subsidie aangevraagd, maar bent u wel bezig met Het Nieuwe Werken, kom dan gerust een kijkje nemen bij Creative Valley. Wij laten u graag zien hoe het werk slimmer en beter kan.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Vuijk (06 27 06 60 70 / joost.vuijk@ynno.com).